มทส.โคราช เก็บช่อดอกกัญชารุ่นแรก ส่งต่อวัตถุดิบใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมศึกษาวิจัยสายพันธุ์เฮมพ์ กัญชาให้สาร CBD สูง เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ดร.นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. คณะผู้บริหาร มทส. ผู้แทนสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมาและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทำพิธี “เก็บช่อดอกกัญชา มทส.รุ่นแรก” ภายใต้โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” ซึ่งเป็นต้นกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล ลักษณะกัญชาแห้งทั้งใบ ก้านและดอก รวมน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ รพ.เครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทย พัฒนาต่อยอดผลิตยาสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 9 ตำรับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโยตำรับยาไพสาลี ตำรับยาอไภยสาลี ตำรับยาแก้นอนไม่หลับและยาแก้ไขผอมเหลือง ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์