อว.เผยเริ่มทดลองวัคซีนชนิด ชนิด mRNA พัฒนาโดยจุฬาฯ สธ. และวช. ชี้เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนทดสอบในคนต่อไป หากได้ผลดี คาดกระบวนการในคนจะเริ่มได้ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.63 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุ ได้เดินทางไปที่ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งได้เริ่มการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ชนิด mRNA” ในลิง โดยใช้รหัสพันธุกรรมของเชื้อ ที่พัฒนาโดยศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ วช. ผ่านการให้ทุนสนับสนุนจาก อว. ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวประสบความสำเร็จในระดับดี หลังจากทดสอบในหนูทดลอง และวันนี้ในเวลา 07.39 น. ได้เริ่มการฉีดวัคซีนทดสอบเข็มแรกในลิง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการทดสอบวัคซีนในคน

สำหรับการวิจัยและการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้แนวนโยบายไว้ว่าประเทศไทยจะต้องมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อม ๆ กับนานาอารยประเทศ โดยเร่งวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศ รวมทั้งทำความร่วมมือกับต่างประเทศ และเตรียมพร้อมการผลิตหรือจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะนี้ ทั่วโลกกำลังวิจัย พัฒนา และทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 200 แบบ โดยยังไม่มีใครทราบว่าวัคซีนแบบไหนจะใช้ได้ผล เพราะแทบทุกแบบยังอยู่ในขั้นการทดลองกับสัตว์ทดลอง (มีเพียง 6-7 แบบที่เริ่มทดลองในคนแล้ว เช่น วัคซีนของจีน และอเมริกา) และกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 6-12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ กระบวนการผลิตวัคซีนทดสอบในคนของประเทศไทย หากมีผลที่ดีจากการทดสอบในลิง ก็คาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายในเดือน ต.ค 63 นี้